Kaasa Coachingin valmentajana työskentelen minä, Anna-Kaisa Rautio. Olen ratkaisukeskeinen coach ja työnohjaaja (STOry). Kaasan nimi tulee merenkulusta – Kaasat ovat majakkaa edeltäviä merimerkkejä. Ne ovat opasteita, joita tulisi osata lähestyä ja ohittaa, jotta merenkulku olisi menestyksellistä. Valmentajana jatkan tätä luotsaavaa ja ratkaisukeskeistä tapaa navigoida. Autan työntekijöitä korjaamaan yrityksensä ja omaa kurssia nopeastikin tilanteiden mukaan. Työyhteisöt ja yksityishenkilöt löytävät uudet vedet ja tuulet, jotka johtavat menestykseen.

Valmentajana olen tavoitteellinen, arvostava ja asiakkaan asialle omistautuva. Valmennuksissani korostan onnistumiskeskeisyyttä sekä myönteisiin tavoitteisiin että päämääriin pyrkimistä.

Minulla on yli 20 vuoden työkokemus IT-alan asiantuntijatehtävistä, kouluttamisesta sekä globaalien ohjelmistoprojektien että asiantuntijatiimien johtamisesta. Olen työskennellyt myös terveydenhuoltoalalla röntgenhoitajana ja opettajana. Kokemukseni antavat minulle vahvan pohjan valmentaa isoja ja kompleksisia organisaatioita.

Olen koulutukseltani filosofian maisteri, ammatillinen opettaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja sekä coach, LCF Life Coach, re-teaming coach, enneagrammicoach ja röntgenhoitaja. Työtehtäväni esimiehenä, projektipäällikkönä ja opettajana ovat kuitenkin opettaneet minua eniten. Coachina olen oppinut ymmärtämään positiivisuuden merkityksen niin yksityis- kuin liike-elämässäkin, kuuntelemaan itseäni, ymmärtämään  omaa sisäistä puhettani ja olemaan onnellinen.

 Olen perustanut yritykseni, koska haluan auttaa johtajia, esimiehiä ja työyhteisöjä löytämään heidän omat vahvuutensa, menestystekijänsä ja potentiaalinsa niin ihmisinä kuin alan ammattilaisina. Jokaisesta työpaikasta voi tulla maailman paras työpaikka.