Haluatko edistää työyhteisösi ammatillista ja henkistä kehittymistä? Pitkä ja monipuolinen työkokemus tuo usein mukanaan korvaamattoman arvokasta tietotaitoa. Mentorina voit jakaa omaa osaamistasi muille ja saat samalla itse uutta tietoa ja tuoreita ideoita työssä menestymiseen.

Paremmaksi mentoriksi -tuotekokonaisuus on tarkoitettu ensimmäistä kertaa mentoriksi aikoville tai henkilöille, jotka haluavat hioa mentorointiosaamistaan entisestään. Ohjelma sisältää sekä koulutusta että coachausta. Yhteisten sessioiden välillä koulutukseen osallistuvat harjaannuttavat oppimaansa omissa mentorointitapaamisissaan.

Näihin tapaamisiin saat mukaan ohjeistuksen sekä lisäksi mentorin ja mentoroitavan lomakkeen, jota voitte käyttää keskusteluissa apuna.

Osana mentorointikoulutusta saat opastusta myös coachaamiseen, ja opit samalla parantamaan omia vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojasi.

Koulutus

Koulutus kestää noin kaksi kuukautta. Kokoonnumme yhteen joka toinen viikko yhteensä neljä kertaa ja aina noin kaksi tuntia kerrallaan. Käymme läpi muun muassa seuraavia aihealueita:

  • Mentoroinnin nykytilanne, tarve ja tavoitteet organisaatiossa.
  • Osallistujien työhistoria, keskeisimmät osaamisalueet ja suurimmat saavutukset.
  • Coaching- ja valmennustaidot osana mentorointitaitoja.

Vertaisryhmäcoaching

Noin kahden kuukauden kuluttua koulutuksen alkamisesta osallistujat aloittavat omat mentorointitapaamiset. Tällöin koulutus muuttuu vertaisryhmäcoachauksiksi, joissa kerrotaan omista mentorointikokemuksista, vaihdetaan ajatuksia, jaetaan vinkkejä sekä opitaan parhaita käytänteitä.

Vertaisryhmäcoaching kokoontuu kolmen viikon välein kaikkiaan kuusi kertaa. Tapaamiset kestävät aina noin kaksi tuntia kerrallaan ja ne ajoittuvat neljän kuukauden ajanjaksolle.

Tapaamisten määrästä ja aikataulusta sovitaan kuitenkin aina yksityiskohtaisesti ennen valmennuksen aloitusta. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!