Löydä uusia keinoja tiimin ja oman työsi kehittämiseen, työssä jaksamiseen ja motivaation ylläpitämiseen. Tiimit yhdessä menestykseen -ryhmäcoaching on työnohjausta, joka soveltuu työyhteisöjen ja avainhenkilöiden tueksi organisaation muutos-, kasvu- ja kriisitilanteissa.

Valmennuksessa ryhmät pohtivat yhdessä työelämään liittyviä kysymyksiä, miten monipuolistaa työyhteisön toimintaa ja ratkaista pulmia. Lisäksi selkiytetään ajatuksia ja punnitaan eri vaihtoehtoja. Näin syntyy myös uudenlaista työskentelykulttuuria, jossa työntekijät sparraavat toisiaan ja treenaavat ajattelua yhdessä. Valmennus tarjoaa vertaisryhmän, jossa voi luottamuksellisesti jakaa omia ajatuksia ja löytää uusia ideoita.

Aihealueita voivat olla

  • ajankäytön hallinta
  • työilmapiiri
  • työssä  jaksaminen
  • oma rooli ja työssä kehittyminen
  • asiakastyö
  • asenteet.

Suositeltava tapaamismäärä on 6–10 kertaa. Tapaamiset kerran kuussa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!