ESIMIESTEN VERTAISVALMENNUS

Miten monipuolistaa työyhteisösi toimintaa, ratkaista pulmia ja selkiyttää ajatuksia eri vaihtoehtojen välillä? Näistä tavoitteista keskustelemme luottamuksellisesti yhdessä esimiesten vertaiscoaching- ja työnohjausvalmennuksissa. Ne soveltuvat muutos-, kasvu- ja kriisitilanteisiin sekä esimiehen, yrityksen avainhenkilön tai vastuullisen työtehtävän tueksi.

Coaching ja työnohjaus haastavat sinut kyseenalaistamaan yleisiä toiminta- ja käytösmalleja sekä löytämään uusia, toimivia työskentelytapoja. Osallistujat eivät anna valmiita vastauksia toisilleen, vaan esittävät kysymyksiä ja saavat näin toisensa löytämään ratkaisuja ongelmiinsa. Oivallat, miten voit konkreettisesti muuttaa sekä omia että työyhteisösi toimintamalleja.

Miltä tuntuisi treenata ajattelua säännöllisesti yhdessä? Coaching ja työnohjaus luovat organisaatioosi uudenlaista kulttuuria: ihmiset oppivat luontevasti toimimaan toistensa sparraajina ja valmentajina. Kokoonnumme yhteen 1–2 kertaa kuussa, jolloin voimme yhdessä jakaa haasteet ja surut.

Aihealueita voivat olla

 • ongelmat kommunikoimisessa ja muut ammatilliset ongelmatilanteet
 • ristiriitatilanteet ja niiden puheeksi ottaminen
 • suorituksen johtaminen
 • haastavien tilanteiden kohtaaminen ja johtaminen
 • organisaatiomuutokset ja muutoksen hallinta
 • palautteen anto ja kehityskeskustelut.

Suositeltava tapaamismäärä on 6–10 kertaa. Tapaamiset kerran kuussa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

JOHDON YKSILÖVALMENNUS

Jos olet johtaja- tai esimiesasemassa, joudut varmasti usein kohtaamaan monenlaisia pulmia, puntaroimaan eri vaihtoehtoja ja tekemään nopeita ja hankaliakin päätöksiä. Johtajien ja esimiesten yksilövalmennuksessa autan sinua löytämään ratkaisuja ongelmiin ja asettamaan sinulle sopivat tavoitteet. Saat henkilökohtaista sparrausta ja luottamuksellisen keskustelukumppanin.

Valmennus voi liittyä:

 • Hallinnan tunteeseen esimerkiksi tekemättömien töiden osalta tai tehtävien ja ajankäytön suhteen.
 • Työilmapiirin johtamiseen ja ihmisten motivointiin.
 • Hallitus- tai johtoryhmätyöskentelyyn.
 • Tasapainon löytämiseen työn ja yksityiselämän välillä ja kokonaisvaltaiseen elämän hallintaan.
 • Kykyyn ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä.
 • Tavoitteiden asettamiseen.

Valmennuksen avulla:

 • Selviät paremmin ristiriitatilanteista.
 • Vuorovaikutustaitosi kohenevat ja sen myötä kykysi vaikuttaa muihin.
 • Osaat kohdata haastavia tilanteita paremmin ja johtamistaitosi kehittyvät.
 • Kykenet hallitsemaan ajankäyttöä ja työssä jaksamista, kun osaat johtaa myös omaa elämääsi paremmin.
 • Pystyt tehokkaammin ratkaisemaan ongelmia ja tekemään päätöksiä.
 • Tavoitteiden asettamisesta tulee selkeämpää.

Hinta ja tapaamiskertojen määrä sovitaan asiakaskohtaisesti. Valmennuskertojen määrä on tyypillisesi 6–8.

Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaamisesta!


VALMENTAVA JOHTAMINEN

Miten muuttaa päivittäisiä toimintatapoja? Valmentava johtaminen on tehokas keino ohjata työntekijöitä kohti konkreettisia muutoksia. Tehokkaan ja tuottavan organisaation tunnistaakin vahvasta panostuksesta henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen.

Esimiesten coachingkoulutus on esimiesryhmien tai avainihmisten valmennusohjelma (osallistujamäärä 4–12). Räätälöin ohjelman aina työyhteisösi tarpeiden ja tilanteen mukaan.

Alla esimerkki, mistä osa-alueista valmennuskokonaisuus voi muodostua.

 1. tapaaminen: Valmennus esimiestyössä ja työyhteisössä. Kehittämisalueiden tunnistaminen. Teemojen valinta.
 2. tapaaminen: Itsensä johtaminen ja esimiehenä kehittyminen.
 3. tapaaminen: Valmennuksen työkalut ja ajatuksen voima.
 4. tapaaminen: Positiivinen johtaminen ja menestyksen luominen.
 5. tapaaminen: Ilmapiirin johtaminen ja ihmisten motivointi.
 6. tapaaminen: Ajankäytön hallinta. Omat arvot.
 7. tapaaminen: Missä nyt mennään, mitä on saavutettu, mitä tehdään ja miten toimitaan jatkossa?

Toteutus:

 • Valmennusohjelma kestää kokonaisuudessaan noin 4–6 kk. Se pitää sisällään tapaamiset, välitehtävien valmistelut sekä aloitus- ja päätöspalaverin tilaajan kanssa.
 • Coaching-tapaamiset kestävät kolme tuntia kerrallaan, ja niitä pidetään säännöllisesti noin kerran kuussa. Valmentaja ohjaa, tukee ja vie prosessia eteenpäin.
 • Jokaisessa sessiossa tehdään joko parivertais- tai ryhmävalmennusharjoituksia valitun teeman ja menetelmän mukaisesti. Jokaisella esimiehellä on mahdollisuus kahteen henkilökohtaiseen valmennukseen ohjaajan kanssa sessioiden välillä.
 • Ohjelma on laadittu aina asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan.
 • Kukin esimies saa itselleen henkilökohtaisen työkirjakansion.

Räätälöin ohjelman aina työyhteisösi esimiestarpeiden ja tilanteen mukaan.

Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaamisesta!